Gecontroleerde gezondheid

GECONTROLEERDE GEZONDHEID

Kalverhouders zijn waakzaam; zij zijn elke dag bij de kalveren en verzekeren zich van de goede gezondheid van ieder kalf. Zij bekijken de dieren een voor een om zo snel mogelijk te kijken of er kalveren zijn die bijvoorbeeld niet al hun melk hebben gedronken…

STRENGE GEZONDHEIDSOPVOLGING

In geval van ziekte worden de kalveren apart gezet en zo nodig verzorgd door de veehouder die zich dan aan de voorschriften van de veearts houdt.

Het opvolgen vande gezondheid van de dieren is belangrijk en voor het verzorgen van zieke dieren is een medische behandeling nodig. De toegediende medicijnen worden duidelijk opgetekend in het gezondheidsboekje van de kalverhouderij en de voorschriften van de veearts worden bewaard.

Voor sommige medicijnen wordt een zogenaamde ‘wachttijd’ vastgelegd door het farmaceutisch bedrijf. Die moet in acht genomen worden voordat het kalf geslacht wordt, zodater geen enkel residu achterblijft in het vlees.

EN DE ANTIBIOTICA?

Antibiotica worden niet automatisch gegeven. De verzorging is afgestemd op ieder kalf en antibiotica worden enkel gebruikt als dat nodig is.

Ook de vakmensen in de kalversector zijn zich bewust van het risico van antibioticaresistentie voor de volksgezondheid.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *