OVER ONS

Wie zijn wij?

In Frankrijk is INTERBEV de Nationale Interprofessionele Vereniging voor de Veeteelt en Vleesproducten. Sinds 1979 heeft de vereniging tot doel de gemeenschappelijke belangen in de fokkerij en de industriële, artisanale en commerciële activiteiten van de sector te verdedigen en te valoriseren.
INTERBEV weerspiegelt de wens van professionals om de consument gezonde kwaliteitsproducten aan te bieden die geïdentificeerd worden doorheen de gehele sector, en problemen en veranderingen beter in kaart te brengen in deze sector, die een van de belangrijkste economische activiteiten in het land vertegenwoordigt.
Voor meer informatie: www.interbev.fr


In Italië is ASSOCARNI een van de belangrijkste Italiaanse verenigingen in de vleessector.
ASSOCARNI werd opgericht in 1983 en vertegenwoordigt de gehele productie- en leveringsketen – van teelt tot productie, verwerking, verhandeling en distributie van rundvlees, schapenvlees, gevogelte en paardenvlees. Dankzij haar ervaring, deskundigheid en gezag is deze vereniging het voornaamste aanspreekpunt voor de Italiaanse en Europese instellingen.
Voor meer informatie: www.assocarni.it


In Nederland is SBK de interprofessionelestichting voor de kalfssector. Sinds haar oprichting in 2013 vertegenwoordigt deze organisatie alleschakels in de keten van de Nederlandse kalfsvleesindustrie.
Voor meer informatie: www.kalversector.nl


In België zorgt VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing –in België en in het buitenland – voor de promotie, verkoop, toegevoegde waarde, het verbruik en het imago van de producten en diensten afkomstig uit de Vlaamse landbouw, sierteelt, visserij en agrovoedingssector. VLAM opereert op vraag van bedrijven en de Vlaamse overheid, in samenwerking met een zo groot mogelijk aantal schakels in de keten.
Voor meer informatie:www.vlam.be