PERSOONLIJKE GEGEVENS

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van cookies (traceerbestanden die op uw computer geplaatst worden) is beperkt tot het ophalen van informatie over de manier waarop de inhoud van onze website wordt geraadpleegd. Dit laat ons niet toe kennis te vergaren over persoonsgegevens.

BESCHERMING EN VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

Zonder uw medeweten worden er geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven aan derden. De ontvangen e-mailadressen worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Enkel persoonsgegevens verstrekt door internetgebruikers via het contactformulier of het internetgebeuren worden opgeslagen door de uitgever. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard om vragen van gebruikers te beantwoorden en worden niet opnieuw gebruikt voor andere doeleinden (behalve wanneer de gebruiker uitdrukkelijk toestemming verleent).

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78/17 van 6 januari 1978 en de bepalingen van verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, heeft iedere fysieke persoon die deze dienst gebruikt kan gebruikmaken van een:

Recht op toegang

Recht op aanpassing

Recht op weigeren en verwijderen van gegevens

Recht op weigeren van zijn profiel

Recht op de beperking van verwerking

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons via het contactformulier uw naam, voornaam en mailadres te bezorgen. U kan ook een brief sturen per post naar INTERBEV 207 rue de Bercy – TSA 21307  75564 Paris Cedex 12 of een email versturen naar: c.falezan@interbev.fr  en in het onderwerp van de mail te schrijven « Persoonlijke gegevens – toegangsrecht »

Wij verbinden ons ertoe u te antwoorden binnen een maand na het ontvangen van uw vraag om recht op toegang. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn door de complexiteit van de aanvraag of door het grote aantal aanvragen, twee maanden bedragen.