Respect voor het welzijn

De Belgische en Europese kalfsvleesproducenten geven echt prioriteit aan respect voor het welzijn van het dier, of het nu gaat om de teeltomstandigheden, het vervoer of het slachten. Deze bekommernis wordt ook vertaald naar hun dagelijks werk.

DE REGLEMENTERING WORDT IN ALLE STADIA NAGELEEFD

De behandeling van kalveren, de toe te dienen verzorging en hun vervoer zijn streng geregelde dagelijkse handelingen op basis van een fundamenteel aandachtspunt: dierenwelzijn.

Door hun opleidingen kennis van het natuurlijk gedrag van de dieren zijn kalverhouders de belangrijkste actoren als het gaat over het welzijn van de kalveren.

Een van de sinds 1998 toepasselijke reglementaire maatregelen behelst dat, ongeacht de teeltwijze, vleeskalveren in groep geteeld moeten worden. Zij hebben voldoende ruimte om hun sociaal gedrag te uiten, rond te dartelen, te lopen en in hun volle lengte te gaan liggen.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *