Kalfsvlees in Europa

Hoe worden kalveren gekweekt? Welke voeding krijgen ze? Hoe worden ze verzorgd door de kweker? Welke normen garanderen de kwaliteit van het vlees in alle stadia van de productie? Alle antwoorden op je vragen in deze rubriek!

l'europe a du bon

Europa smaakt

Kalfsvlees, een echte Europese specificiteit. 
Kalfsvlees is een echt juweel van ons gastronomisch erfgoed en heeft ook geleid tot recepten die onvermijdelijk geassocieerd worden met de Europese culinaire cultuur.

Productie en teeltwijze

In België en Europa hebben kalverhouderijen gemiddeld 800 kalveren. De periode na hun aankomst op de boerderij is zeer intensief: de fokker moet de kalveren in vertrouwen stellen, ze aan hun omgeving laten wennen, ze leren drinken, in een gemeenschap te leven….

Production et systèmes d'élevage
Le lait, base de l'alimentation des veaux

Melk, de basis van kalvervoeding

Dagelijks moet een kalf een hoeveelheid melk drinken die voldoet aan de groeibehoeften.
Bovendien wordt bij alle soorten teelt een kleine hoeveelheid hooi of ander veevoer…

Gecontroleerde gezondheid

Kalverhouderszijn waakzaam; zij zijn elke dag bij de kalveren en verzekeren zich van degoede gezondheid van ieder kalf. Zij bekijken de dieren een voor een om zo snelmogelijk te kijken of er kalveren zijn die bijvoorbeeld niet al hun melk hebbengedronken…

une santé surveillé
un bien être respecté

Respect voor het welzijn

De Belgische enEuropese kalfsvleesproducenten geven echt prioriteit aan respect voor hetwelzijn van het dier, of het nu gaat om de teeltomstandigheden, het vervoer ofhet slachten. Deze bekommernis wordt ook vertaald naar hun dagelijks werk.

Permanente traceerbaarheid

Detraceerbaarheid van vlees is het geheel van de middelen die gebruikt worden omieder stadium in de productie en afzet op te volgen, zodat in al deze stadiagoede hygiënische omstandigheden nageleefd worden.

une traçabilité permanente