Wettelijk verplichte gegevens

INFORMATIE OVER DE UITGEVERS:

INTERBEV, Interprofession du l’Elevage et des Viandes

207 Rue de Bercy

75 012 PARIS – FRANCE

ASSOCARNI, Association nationale de l’industrie et du commerce de la viande et du bétail,

Piazza di Spagna, 35

00187 ROME – ITALIE

SBK, Fondation Interprofessionnelle de la Filière Veau

Nevelgaarde 20d

3436 ZZ Nieuwegein, PAYS-BAS

VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Koning Albert Ii-Laan 35 Bus 50- Po box: 000

1030 Brussel – België

MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS: INTERBEV, ASSOCARNI, SBK, VLAM.KENNISGEVING

De gegevens op deze website worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld. De uitgevers zijn echter niet aansprakelijk voor de volledigheid noch de juistheid van deze informatie. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s verbonden aan het vertrouwen dat u in deze website stelt.

In geen enkel geval verbinden de uitgevers zich ertoe informatie op het internet of op hun webservers bij te werken of te verbeteren. De uitgevers behouden zich ook het recht voor om de inhoud van hun websites op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De uitgevers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, weglatingen of vertragingen in het bijwerken van de informatie op deze website. De uitgevers wijzen iedere verantwoordelijkheid af rond het eventuele gebruik van de informatie op deze website door wie dan ook.


De inhoud van deze publicatie vertegenwoordigt enkel de mening van de auteur, die daarvoor uitsluitend verantwoordelijk is. De Europese Commissie en de Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) wijzen alle verantwoordelijkheid af rond het eventuele gebruik van de beschikbare informatie.

VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE VERMELDE WEBSITES

De hyperlinks naa randere internetbronnen  die op deze website staan vermeld, worden enkel voorgesteld om praktische redenen en de inhoud of links die zij bevatten, noch de aangebrachte wijzigingen of updates kunnen onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers vallen.

VRIJSTELLING VAN TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgevers wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijke toegang tot hun website of storing in de verbinding ongeacht de oorzaak. Bovendien kunnen de uitgevers niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of een virus dat uw computer of alle hardware kan infecteren als gevolg van het gebruik van of toegang tot de website of downloads hiervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de website (meer bepaald grafische elementen, foto’s, logo’s, teksten, geluiden, animatie…) zijn beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht en intellectuele eigendom. Het kopiëren van documenten van de website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: iedere reproductie en ieder gebruik van de kopie voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden. Alle rechten voor de reproductie van der eceptenfoto’s zijn voorbehouden aan: Jean-François Mallet, Amélie Roche, Isabelle Kanako, Aldo Soares, Adobe Stock, Fotolia, F8Studio, Karepa, Exclusive-design, Pressmaster, Sinhyu, Tom Swalens.

Deze gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht e nintellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van te downloaden documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Hetgebruik van cookies (traceerbestanden die op uw computer geplaatst worden) isbeperkt tot het ophalen van informatie over de manier waarop de inhoud van onzewebsite wordt geraadpleegd. Dit laat ons niet toe kennis te vergaren overpersoonsgegevens.

BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Zonder uw medeweten worden er geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven aan derden. De ontvangen e-mailadressen worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Enkel persoonsgegevens verstrekt door internetgebruikers via het contactformulier of het internetgebeuren worden opgeslagen door de uitgever. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard om vragen van gebruikers te beantwoorden en worden niet opnieuw gebruikt voo randere doeleinden (behalve wanneer de gebruiker uitdrukkelijk toestemming verleent).

COOKIES

Tijdens uw bezoek aan deze website willen wij een ‘cookie’ op uw computer zetten. Wij kunnen u niet identificeren met een ‘cookie’, maar registreren informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op deze website (de pagina’s die u heeft bezocht, de datum en tijd van de raadpleging enz.) die wij kunnen lezen bij uw volgende bezoek. Zo wordt de informatie die u ons gegeven hebt door het invullen van een vragenlijst niet opnieuw gevraagd. De bewaartijd van deze informatie op uw computer is een maand.

U kunt de registratie van ‘cookies’ op uw computer weigeren via de instellingen op uw browser.

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Vaudoo – 5ème Gauche

51 – 53 rue des Belles Feuilles – 75016 PARIS

HOSTING VAN DE WEBSITE

GreenShift
9, rue Campagne Première
75014 Paris
France