Wettelijke bepalingen

INFORMATIE OVER DE UITGEVERS:

INTERBEV, Interprofessions
207 Rue de Bercy
75 012 PARIS – FRANCE

ASSOCARNI, Association nationale de l’industrie et du commerce de la viande et du bétail,
Piazza di Spagna, 35
00187 ROME – ITALIE

SBK, Fondation Interprofessionnelle de la Filière Veau
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein, PAYS-BAS

VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO – EN VISSERIJMARKETING
Koning Albert II laan 35 bus 50
1030, Brussel – België

MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : INTERBEV, ASSOCARNI, SBK, VLAM.

KENNISGEVING

De gegevens op deze website worden te goeder trouw en uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld. De uitgevers zijn echter niet aansprakelijk voor de volledigheid noch de juistheid van deze informatie. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s verbonden aan het vertrouwen dat u in deze website stelt.

In geen enkel geval verbinden de uitgevers zich ertoe informatie op het internet of op hun webservers bij te werken of te verbeteren. De uitgevers behouden zich ook het recht voor om de inhoud van hun websites op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De uitgevers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergissingen, weglatingen of vertragingen in het bijwerken van de informatie op deze website. De uitgevers wijzen iedere verantwoordelijkheid af rond het eventuele gebruik van de informatie op deze website door wie dan ook.


De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.

SITES VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
DE INHOUD VAN DE VERMELDE WEBSITES


De hyperlinks naar andere internetbronnen die op deze website staan vermeld, worden enkel voorgesteld om praktische redenen en de inhoud of links die zij bevatten, noch de aangebrachte wijzigingen of updates kunnen onder de verantwoordelijkheid van de uitgevers vallen.

VRIJSTELLING VAN TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgevers wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van moeilijke toegang tot hun website of storing in de verbinding ongeacht de oorzaak. Bovendien kunnen de uitgevers niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of een virus dat uw computer of alle hardware kan infecteren als gevolg van het gebruik van of toegang tot de website of downloads hiervan.

INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle onderdelen van de website (meer bepaald grafische elementen, foto’s, logo’s, teksten, geluiden, animatie…) zijn beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht en intellectuele eigendom. Het kopiëren van documenten van de website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: iedere reproductie en ieder gebruik van de kopie voor andere doeleinden is nadrukkelijk verboden. Alle rechten voor de reproductie van de receptenfoto’s zijn voorbehouden aan: JeanFrançois Mallet, Amélie Roche, Isabelle Kanako, Aldo Soares, Yves Bagros, Adobe Stock, Fotolia.

Deze gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van te downloaden documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen.

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Vaudoo – 5ème Gauche
51-53 rue des Belles Feuilles – 75116 Paris

HOSTING VAN DE WEBSITE

Greenshift – Hébergement Vert
9, rue Campagne Première
75014 Paris
France